Jogrup


Default welcome msg!

Garantie si Conformitate

In conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului si Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora, declaram ca produsul livrat corespunde documentatiei de executie a producatorului si/sau declaratiei de conformitate a produsului si suntem raspunzatori pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul livrarii produselor.
 • Termenul de garantie asigurat de catre vânzator pentru un produs este de 1 an sau egal cu termenul de garantie acordat de producatorul acelui produs, oricare dintre aceste perioade este mai lunga. Termenul de garantie al produselor se considera de la data mentionata în prezentul certificat precum si în factura fiscala care atesta vânzarea.
 • Raspunderea vânzatorului pentru lipsa conformitatii produselor este angajata daca lipsa de conformitate apare într-un termen de 24 luni de la livrarea produselor, data mentionata în prezentul certificat precum si în factura fiscala care atesta vânzarea.
 • Durata medie de utilizare a produsului este de 5 sau 10 ani, timp în care se asigura piese de schimb în postgarantie.
 • Garantia este valabila doar pe teritoriul national cu exceptia acelor produse care beneficiaza de garantie internationala asa cum este stabilit de producator.
Conditii de acordare a Garantiei si Conformitatii
 • Serviciile de service în cadrul perioadei de garantie sunt asigurate la sediul vânzatorului.
 • Garantia se acorda la prezentarea produsului împreuna cu prezentul certificat, factura fiscala care atesta achizitionarea bunului, ambalajul original si întreaga documentatie aferenta.
 • Consumatorul trebuie sa informeze vânzatorul despre aparitia lipsei de conformitate a produsului (a defectului) în termen de maxim 2 luni de la data constatarii acesteia.
 • Pana la proba contrara, orice lipsa de conformitate (defect) aparut în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la data livarii, cu exceptia cazurilor în care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.
 • Vânzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumparare.
 • Se considera ca produsele sunt în conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca:
 • corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model;
 • corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vânzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vânzare-cumparare;
 • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelasi tip;
 • fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vanzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.
 • Cumparatorul are dreptul sa ceara fie repararea produsului, fie inlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzatoare a pretului ori rezolutiunea contractului, în conditiile legii si ale prezentului certificat.
 • Orice reparare sau înlocuire a produsului in perioada de garantie va fi rezolvata într-o perioda rezonabila de timp, de maxim 30 zile.
 • Consumatorul poate solicita o reducere de pret sau rezolutiunea contractului daca agentul economic nu poate nici repara si nici inlocui produsul, daca nu poate efectua remedierea intr-o perioada rezonabila de timp sau daca nu a realizat repararea fara un inconvenient semnificativ pentru consumator.
 • Perioada de nefunctionare datorata lipsei de conformitate a produsului prelungeste in mod corespunzator termenul de conformitate; in acest sens se va face mentiune în prezentul certificat.
 • In cazul inlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa noua devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defecta trece in proprietatea vanzatorului.
Limitari si excluderi ale Garantiei si Conformitatii
 • Vanzatorul poate refuza repararea sau înlocuirea produsului neconform conform optiunii consumatorului daca acesta este imposibila sau disproportionata în comparatie cu solutii alternative care sunt disponibile tinând cont de valoarea produsului fara defect sau de importanta lipsei de conformitate si daca ar putea fi realizata o reparatie alternativa fara un inconvenient semnificativ penstru consumator
 • Consumatorul nu este îndreptatit sa solicite rezolutiunea contractului daca lipsa conformitatii este minora.
 • Daca vanzatorul nu constata existenta unui defect pentru care se angajeaza raspunderea acestuia, rezulta ca situatia este o solicitare nejustificata de acordare a garantiei, pentru care poate cere Cumparatorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultanta /ora.
 • Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca în momentul încheierii contractului de vanzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea în materialele furnizate de consumator.
 • Produsele consumabile (parti vizibile, detasabile) si accesoriile (cabluri, cutite, usi, extractoare, piese componente vizibile, etc.) nu beneficiaza de garantie - va rugam sa verificati buna functionare a acestora in momentul achizitionarii
 • Garantia nu va fi acordata în cazul în care se constata ca nu au fost respectate instructiunile de instalare, punere în functiune, utilizare, întretinere, manipulare, transport si depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate în documentatia insotitoare si cum au fost prezentate la predarea produsului.
 • Nu raspundem de eventualele incompatibilitati dintre sistemele sau subansamblele livrate de noi si produsele altor firme.
 • Nu se acorda garantie pentru defectele generate de socuri mecanice sau de fluctuatii/vârfuri de tensiune, lipsa împamântarii, utilizarea sau expunerea în conditii de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzatoare,umezeala excesiva, lichide, praf, temperaturi necorespunzatoare, etc.)
 • Garantia nu acopera cazul în care apar daune rezultate din transport defectuos ( cu exceptia cazului în care acesta este efectuat de firma noastra), accidente, traznet, inundatie, foc etc.
 • Garantia se pierde în cazul în care produsul prezinta interventii din partea unor persoane neautorizate de vanzator
 • Garantia se pierde daca tipul sau seria de pe produs au fost modificate, sterse, înlocuite sau au fost facute ilizibile.
 • Garantia nu acopera în nici o situatie eventualele pierderi de informatii datorate defectarii produselor, iar furnizorul nu raspunde pentru nici un prejudiciu cauzat de o astfel de pierdere. În acest sens se recomanda cumparatorilor sa beneficieze de un sistem de salvare periodica a programelor sau datelor importante. Inainte de a va prezenta la punctul autorizat de service, efectuati copii de siguranta ale datelor personale.
 • PASTRATI AMBALAJELE ORIGINALE PENTRU GARANTIE!

 

PROTECTIA CONSUMATORILOR – A.N.P.C.